Foodtech-startup från Göteborg sätter internationellt klimatavtryck

Den 20/3 meddelade livsmedelsföretaget Oatly att de kommer att börja redovisa klimatavtryck på samtliga produkter. Beräkningarna är utförda av CarbonCloud, ett Foodtech-startup från Göteborg, vars beräkningsmodell möjliggör för precisa resultat av livsmedels klimatpåverkan.

CarbonClouds världsunika beräkningsmodell är resultatet av över 20 års studier och forskning inom livsmedelsproduktion. Deras modell möjliggör för ett enskilt livsmedel att enkelt analyseras och snabbt få sitt klimatavtryck beräknat. Modellen hanterar noggrant utsläppen från de komplicerade biologiska processerna, samtidigt som det innebär mycket mindre arbete för matproducenten.

Vi löser den problematik som matproducenter haft kring att det varit för dyrt och tidskrävande att ta fram klimatavtrycksdata för produkter, samt att det varit svårt att jämföra olika resultat. Vi produktifierar vad som tidigare varit en konsulttjänst, vilket innebär att vi kan erbjuda mer konsekventa beräkningar till en lägre kostnad och med hög jämförbarhet mellan produkter. Vi ser även till att våra kunder ständigt har aktuella utsläppsdata i takt med att deras produktionssystem eller omvärlden utvecklas” säger David Bryngelsson, VD på CarbonCloud

Skillnaden i utsläpp mellan olika livsmedel har stor betydelse för klimatet. Om livsmedels klimatavtryck tydliggörs, ökar förhoppningsvis producenternas intresse för att sänka dem.

Vi vill visa våra produkters klimatavtryck för att konsumenter på ett enkelt sätt ska få guidning om vad som är klimatsmart mat. Förhoppningsvis skapar vår transparens en efterfrågan på denna typ av information om livsmedel generellt.” säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på Oatly.

Målsättningen för CarbonCloud är att hjälpa producenter i planeringen av sina produktionslinjer och att förenkla för konsumenter att göra medvetna val. Oatlys internationella lansering av klimatavtryck på sina förpackningar, blir den hittills största spridningen av CarbonClouds beräkningar och resultat.  

Att vi kan hjälpa Oatly, som rankats som ett av världens tio mest innovativa företag, är ett stort erkännande för oss. Det är ett enormt framgångsrikt företag, mycket till stor del för att de ligger i framkant när det kommer till idéer och arbete med hållbar produktion av livsmedel. De har förstått att konsumenter vill bemöta klimatfrågan och att det är en affärsmässig hygienfråga att ha koll på sina utsläpp idag” säger Bryngelsson.

Från och med slutet av mars finns de första Oatly-förpackningarna med värden för klimatavtryck ute i butiker i Sverige. Parallellt med Sverige rullas det ut på fler marknader i Europa och målet är att klimatavtrycken ska synas globalt. Mängden CO2e kommer att tryckas vid innehållsförteckningen på baksidan av förpackningarna, och i vissa fall även i en liten bubbla på framsidan. Värdena redovisas dessutom löpande på företagets hemsida.

För mer information, pressbilder eller vidare intervju, kontakta gärna:

David Bryngelsson, VD på CarbonCloud

Telefon: 070 44 02 125, Mail: david@carboncloud.com